Ảnh hưởng của đời sống văn hóa trong thể loại truyện cười Khmer Nam Bộ

Huỳnh Vũ Lam

Tóm tắt


Truyện cười dân gian Khmer Nam Bộ có kết cấu mang đặc trưng của thể loại truyện cười nói chung nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng, lệch ra khỏi công thức thể loại. Một trong những yếu tố thường lệch ra khỏi kết cấu thể loại truyện cười là người Khmer thường móc nối yếu tố giáo huấn vào phần cuối của câu truyện. Điều này có nguồn gốc từ yếu tố văn hóa mang đậm chất Phật giáo.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1206(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống