Con người tính dục trong thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương

Nguyễn Công Danh

Tóm tắt


Nhìn con người trên bình diện con người tính dục, Hồ Xuân Hương đề cao khát vọng tự do bình đẳng về tính dục, dùng cái tục để đả kích cái xấu trong xã hội phong kiến. Do vậy, thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương không phải là thơ dâm mà là những bài thơ độc đáo hấp dẫn bởi chất nhân văn vượt thời đại hết sức đáng quý của nữ thi sĩ.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1214(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống