Trần thuật khách quan hóa trong tiểu thuyết Lê Lựu

Võ Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Phần lớn tiểu thuyết của Lê Lựu được trần thuật theo hướng khách quan hóa như sau: người trần thuật  hòa mình với nhân vật, “ủy thác” lời trần thuật cho nhân vật và trần thuật có giọng nói riêng. Do vậy, người đọc có thể đi từ câu chuyện này sang câu chuyện khác, từ thế giới tâm hồn nhân vật này sang thế giới tâm hồn nhân vật khác. Đồng thời, Lê Lựu cũng tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc về tính chân thật của câu chuyện được kể khi giúp người đọc đối thoại cùng với nhân vật. Thế giới nhân vật hiện lên phong phú và cuốn hút người đọc.


Toàn văn:

PDF


DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.0.20.1628(2010)

Tình trạng

  • Danh sách trống